Popis projektu “C.L.O.W.N.” – Creative Learning web and network

Opatření, jež mají zmírnit pandemii, kladou nemalé nároky na učitele kreativních předmětů (výtvarná a hudební výchova, tvořivá dramatika, estetika, ekologie, zážitková pedagogika…) i na volnočasová centra. Situace, která nás v roce 2020 a 2021 postihla představuje skutečný problém, který se týká stovek zařízení pro volný čas a tisíců dětí a dospívajících.


V rámci malých přeshraničních projektu jsme se společně spojili bez ohledu na hranice, které nás dělí. Spojili jsme se v tom, na čem nám záleží a oč nám v této době šlo především – o naše děti, o naši budoucnost. Navzdory jazykovým bariérám, národním tradicím či pandemické době. Podělili jsme se o naše zkušenosti, přiučili se novému, zdokonalili se v tom, co už umíme! Zkoušeli jsme se na tuto situaci dívat novým pohledem a zkusili si online užít – bez ohledu na to, jaký k němu máme náš osobní vztah!

Nicméně jsme se bohužel nemohli do velkého projektu pustit s obdobnou vervou a nadšením jako do malých přeshraničních projektů. Projekt “C.L.O.W.N. – Creative Learning web and network” číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002859 tedy není realizován, z důvodu nemožnosti předfinancování hlavního partnera na CZ straně Motyčkovic kliky z.s.


Spolupráce partnerů ale nekončí

Na závěrečném workshopu pro pedagogy, kde jsme se spolu se všemi účastníky a partnery sešli a zakončili tak, aktivity malých přeshraničních projektů:

  • Vznik sítě C.L.O.W.N. / Powstanie sieci C.L.O.W.N. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796
  • Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie číslo projektu: 6_21_11513

… jsme se shodli na pokračování spolupráce partnerů na různých úrovních. Proběhlo vzájemné vyměnění kontaktů mezi českými i polskými účastníky. Víme, že vzájemné potkávání se v rámci workshopů nás stmelilo a spolupráci mají zájem převážně všichni zúčastnění.

Zástupci organizací se setkali s lidmi, kteří na druhé straně hranice dělají obdobné kurzy, věnují se stejným tématům, pracují se stejně věkovou skupinou … i to pomohlo navázání dobrých vztahů a vazeb pro další spolupráci ať už jednotlivců nebo organizací. Spolupráce probíhá na vzájemné účastni na různých dalších projektech či aktivitách organizací, vzájemné podpoře na sociálních sítích, přátelských návštěvách či zprávách o aktivitách jednotlivých organizací.