Opatření, jež mají zmírnit pandemii, kladou nemalé nároky na učitele kreativních předmětů (výtvarná a hudební výchova, tvořivá dramatika, estetika, ekologie, zážitková pedagogika…) i na volnočasová centra. Současná situace představuje skutečný problém, který se týká stovek zařízení pro volný čas a tisíců dětí a dospívajích.

Pojďme se společně spojit bez ohledu na hranice, které nás dělí. Spojme se v tom, na čem nám záleží a oč nám v této době jde především – o naše děti, o naši budoucnost. Navzdory jazykovým bariérám, národním tradicím či pandemické době. Podělme se o naše zkušenosti, přiučme se novému, zdokonalme se v tom, co už umíme! Podívejme se na tuto situaci novým pohledem a pojďme si online užít!

Cíl Sítě C.L.O.W.N.

  • vytvořit síť přeshraniční spolupráce, zaměřenou na online vzdělávání v kreativních oblastech
  • Založit webovou stránku, kde bude možné se inspirovat, učit novému a hledat náměty do online
  • Zkvalitnit práci volnočasových organizací v online prostředí

Co získáte zapojením do projektu?

  • Zjistíte, jak využít svůj potenciál o režimu on-line
  • Vyzkoušíte si, jak aktivity připravovat, jak se na ně dívat a jak je dělat “jinak”
  • Vyzkoušíte si natočit video, stříhat, nasvítit, podbarvit hudbou, naprogramovat aplikaci atd.
  • Dozvíte se o úskalích práce v online prostoru
  • Naučíte se pracovat s různými programy a aplikacemi
  • Příklady dobré praxe od ostatních účastníků – dojde k předávání zkušeností – rady a návody
  • Stanete součástí aktivní sítě organizací, které společně naplní webovou aplikaci zásobárnou her pro další využití v online prostoru

Dejte nám vědět, co vás zajímá …

Jste pedagog, lektor, vychovatel ve volnočasové organizaci? Vedete kroužek, oddíl nebo zážitkové programy? Vyplněním krátkého dotazníku nám můžete sdělit co pro vás bylo v období pandemie Covid 19 největšími problémy či co vám komplikovalo vaši práci. Vaše podněty, témata a nápady rádi zařadíme do pořádaných workshopů. Dotazník naleznete v sekci “O síti C.L.O.W.N.”