LETNÍ PILOTNÍ WORKSHOP II. “PROTI NUDĚ!” – PL a CZ
26. – 30. ČERVENEC 2021
POBYT PRO DĚTI V LIBERCI

Dne 26.7. 2021 přijely polské děti ve věku 10 let do Liberce, aby společně s českými dětmi zažily týden setkání – cílem workshopu bylo navázání nových přátelství, poznání se navzájem, propojení kultury a vyzkoušení, zda aktivity v off linu jdou realizovat i on line. Z důvodu rozvolnění vládních opatření se toto setkání mohlo uskutečnit za osobní přítomnosti všech účastníků, kteří mají o účast v projektu zájem. Přeshraničního setkání se účastnilo 8 účastníků – dětí z Polska i 8 účastníků – dětí z Česka. Také jejich vedoucí a lektoři.

Přítomné účastníky přivítala Věra Motyčková, předsedkyně sdružení Motyčkovic klika, která je iniciátorkou a manažerkou projektu. Účastníky seznámila s jeho průběhem, časovým harmonogramem i náplní workshopu. Účastníky po celou dobu provázel společně s Věrou Motyčkovou i Matěj Bereckei, který se také staral o komfort všech účastníků. 

Cílem tohoto workshopu bylo: 

  • seznámit se mezi sebou 
  • zjistit, jaké to bylo pro všechny zúčastněné v koronakrizi
  • jaké měli obavy, jaké touhy či jaká přání nebo potřeby společně prohloubit znalost kultury, jazyka, her a dalších aktivit, které by se daly přetvořit do on-linových aktivit, či které nikoliv.

Během prvního dopoledne proběhlo seznámení, představení organizací, ledolamky – hry na podporu dobré nálady a důvěry, seznámení s chodem, harmonogramem a pravidly. Dále proběhlo ubytování účastníků a společné první hry a aktivity. Odpoledne potom účastníci společně vyrazili ven, kde se seznámili s okolím, zahráli si společné hry – Hledáme Klauna, který se ztratil. Společně jsme nasbírali borůvky, ze kterých jsme upekli koláč.

Druhý den byl zaměřený na propojení celé skupiny. Všichni účastníci se měli možnost vyjádřit k tomu, jak na ně působilo učení přes obrazovku počítače, co by potřebovali jinak, a zda lze vůbec změnit běžný způsob výuky. Vzhledem k tomu, že některé děti s sebou měly mobilní telefony, ukázali jsme si, jak telefony využívaly. Jejich paní učitelka, která s nimi přijela, nám objasnila, jak ona sama v on linu pracovala, jaké platformy a možnosti využívala a děti se mohly vyjádřit k tomu, jak se jim tento způsob práce líbil. Odpoledne jsme se společně naučili několik her, které znaly polské děti. Vzájemně jsme se tak obohatili o zásobu her v polském a českém jazyce. 

Ve středu dopoledne jsme společně vyrazili na návštěvu města a Severočeského muzea. Děti se mohly podívat v centru na naši radnici a jiné památky. Během dopoledne jsme také navštívili Severočeské muzeum, shlédli výstavu o Liberci a viděli jsme v chodu betlém. Protože jsme hledali Klauna, dostali jsme zprávu od vědmy a museli jsme zavolat na telefonní číslo a kartách. Odpolední program byl zaměřen na tvorbu vlastního trička, které si děti tiskly červeným klaunským nosem. Večerní program byl sestaven sestaven ze stolních her.

Ve čtvrtek jsme ráno společně sportovali – uspořádali jsme si sportovní Olympiádu z netradičních her, které děti bavily. Běhali s novinami, hráli Kompot – házení kostkou, házeli sirkou, skládali vlaštovka atd… Odpoledne jsme se vypravili na návštěvu Liberecké ZOO, kde jsme měli možnost potkat cirkusového principála, který by nám dal další instrukce, kde najít klauna. Zpátky jsme šli pěšky od ZOO až do Kliky. Cestou jsme hráli zajímavé pochodové hry. Večer jsme şi společně zahráli pár her a podívali jsme se na film, kde jsme trénovali porozumění druhému jazyku.

V pátek jsme se dopoledne věnovali balení a úklidu celého prostoru, společně jsme si zahráli několik zajímavých her, které nás bavily během týdne. Společně jsme si udělali reflexi celé akce a po zhodnocení a obědě se obě skupiny rozloučily a akce skončila. Věřím, že se nám podobné aktivity podaří znovu uskutečnit.