LETNÍ PILOTNÍ WORKSHOP “PROTI NUDĚ!” – PL a CZ
19. – 23. ČERVENEC 2021
POBYT PRO STUDENTY V LIBERCI

V pondělí 19.7. 2021 přijela polská mládež do Liberce, aby společně s českou mládeží zažili týden setkání.
Cílem workshopu bylo navázání nových přátelství, poznání se navzájem, propojení kultury a vyzkoušení, zda aktivity v off linu jdou realizovat i on line.

Z důvodu rozvolnění vládních opatření se toto setkání mohlo uskutečnit za osobní přítomnosti všech účastníků, kteří mají o účast v projektu zájem. Přeshraničního setkání se účastnilo 8 účastníků – studentů z Polska i 8 účastníků – studentů z Česka. Také jejich vedoucí a lektoři.

Zpočátku jsme nikdo nevěděl, jak bude celé naše setkání vypadat vzhledem k jazykové bariéře, rozdílnosti účastníků i k jejich různorodosti. Po uvítání a seznámení i vypsaných očekáváních jsme se všichni ubytovali, nastavili jsme si pravidla a pustili jsme se do společných aktivit.

Cílem tohoto workshopu bylo:

  • seznámit se mezi sebou
  • zjistit, jaké to bylo pro všechny zúčastněné v koronakrizi – jaké měli obavy, jaké touhy či jaká přání nebo potřeby
  • společně prohloubit znalost kultury, jazyka, her a dalších aktivit, které by se daly přetvořit do on linových aktivit, či které nikoliv

Během prvního dopoledne proběhlo seznámení, představení organizací, ledolamky – hry na podporu dobré nálad a důvěry, seznámení s chodem a harmonogramem. Ubytování účastníků a společné první hry. Odpoledne jsme společně vyrazili ven, kde jsme se seznámili s okolím, zahráli si společné hry a tvořili společný obraz z přírodnin, který potom rozdělili na jednotlivosti, ze kterých jsme udělali mandaly. Ty nám potom celé léto zdobily okna a byly milou připomínkou milého setkání.

Druhý den byl zaměřený na propojení celé skupiny. Všichni účastníci se měly možnost vyjádřit k tomu, jak na ně působilo učení přes obrazovku počítače, co by potřebovali jinak, a zda lze vůbec změnit běžný způsob výuky. Zajímavé bylo, že i přes rozdílnost spolu měli jednotliví studenti tendenci hovořit a používali k tomu jednotnou angličtinu. Díky tomu se skupina rychleji stmelila a byla zde i příjemná atmosféra. Což se projevilo během improvizačního odpoledne, které bylo zaměřené na propojení skupiny a pohyb, i hry. Celá skupina reagovala skvěle už první den, ale druhý to bylo ještě lepší. Bylo velmi překvapivé, jak se všichni studenti zapojovali, jak je aktivity IMPRA bavily až byla překvapená i lektorka Kačka, pro kterou to byl vskutku oříšek, kterého se zhostila s Gracií. Večerní program si studenti organizovali sami. Bylo velmi zajímavé, že se nikdo neschovával za mobilní telefony nebo počítače, přestože je měli s sebou.

Ve středu dopoledne jsme společně věnovali pobytu na zahradě – hraní her a společnému tanci s paní Ulou. Tanec nás spojoval po celou dobu pobytu. Vyzkoušeli jsme si jeho různé obdoby a různé rytmy. Odpoledne jsme se vydali na návštěvu města Liberec městskou hromadnou dopravou. Pro všechny jsme měli připravenou poznávací hru po městě s různými otázkami o historii města. Také jsme absolvovali prohlídku radnice a podívali jsme se na město z výšky. Dále potom jsme uskutečnili návštěvu Severočeského muzea a udělali jsme si výlet přes Sakutskou studánku do Motyčkovic kliky přes Liberecký lom. Tam jsme si celé město prohlédli jako na dlani a zakončili jsme tak příjemný den strávený ve městě.  

Ve čtvrtek jsme se věnovali experimentální tvorbě, kde jsme propojili textil a keramickou hlínu, protože Liberec je město textilní tvorby a Boleslawiec je město keramiky. Byla v tom jakási symbolika. Všichni účastníci si vyzkoušeli rezerváž keramickou hlínou na tkaninu a potom vše vybarvili barvami na textil. Protože jsme při této činnosti hráli i hry s dětství a zkoušeli jsme, jaké hry máme v Polsku i v Česku společné, zábava nám rychle ubíhala. V pozdějším odpoledni jsme se vydali do lesa na dřevo, protože poslední večer jsme si společně pobyli u ohně s kytarou písněmi. V tuto chvíli už jazykové bariéry padly a všichni jsme si rozuměli. Po návratu do Kliky nesměl chybět i tanec a zpěv, nikomu se nechtělo jít spát, protože zítra se jede domů.  

V pátek jsme se dopoledne věnovali balení a úklidu celého prostoru, společně jsme si zahráli několik zajímavých her, které nás bavily během týdne. Společně jsme si udělali reflexi celé akce a po zhodnocení a po obědě se obě skupiny rozloučily a akce skončila. Byla velmi přínosná, milá a inspirativní. Na závěr jsme se vyfotili, studenti navázali přátelství a předali si na sebe kontakty. Padlo i pár slz a stažených hrdel. Nicméně se akce moc povedla a budeme na ni všichni vzpomínat jako na povedenou.   Následovat bude druhý workshop pro polské děti od 6 -10 let v příštím týdnu.