Vznik sítě C.L.O.W.N. / Powstanie sieci C.L.O.W.N.

Motyčkovic klika z.s., BOK-MCC Bolesławiec, DDM Smetanka Nový Bor, Kulturní ŠUM z.s., Biblioteka Miejska w Bolesławcu znajdują się obecnie w podobnej sytuacji z powodu pandemii covid-19. Muszą radzić sobie z podobnymi problemami i stawiać czoła podobnym wyzwaniom.

Projekt jest dofinansowany przez Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796


Obostrzenia, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, stawiają przed organizacjami czasu wolnego znaczne wymagania. Pierwszy problem polega na tym, że nauczyciele i organizacje czasu wolnego często nie wiedzą, czy i jak uczyć kreatywnych przedmiotów online. Nie mają doświadczenia w nauczaniu teatru (wychowanie dramatyczne, gry ruchowe, taniec), wychowania plastycznego i innych kreatywnych przedmiotów online. Nie wiedzą, jak modyfikować metody i podejścia, aby zajęcia osiągnęły swój cel.

Drugim problemem jest brak wiedzy na temat platform internetowych w poszczególnych krajach, z których można w tej pracy korzystać. Jakie są możliwości? Jakie są zalety i wady każdej z platform? Trzeci problem polega na tym, że nie wiemy, jaki wpływ na rozwój naszych dzieci będą miały zajęcia online. Jak te kwestie są rozwiązywane w innych organizacjach? Czy w sąsiednim kraju mają jakieś doświadczenia, z których moglibyśmy skorzystać?

W czasie przygotowywania projektu okazało się, że te same problemy rozwiązują organizacje czasu wolnego po polskiej stronie. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi placówkami i organizacjami czasu wolnego w sieci, doświadczeń pozytywnych jak i negatywnych, “która droga jest zła”, w celu poprawy jakości pedagogiki czasu wolnego i pracy z dziećmi w nowej erze. Projekt chce przynieść praktyczne wskazówki, dyskusje między nauczycielami, instruktorami i doświadczenia, jak pracować z dziećmi inaczej i online, ale jednocześnie w taki sposób, aby dzieci nie siedziały ciągle przed komputerem.


Jaki jest cel:

Celem tego projektu jest zainicjowanie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie organizacji czasu wolnego na pograniczu polsko-czeskim. Projekt będzie wymagał ścisłej współpracy pomiędzy partnerami projektu: Motyčkovic klika z.s. i BOK-MCC Bolesławiec, DDM Smetanka Nový Bor, Kulturní ŠUM z.s., Biblioteka Miejska w Bolesławcu. Ponadto, zostanie stworzona szersza sieć dzielenia się doświadczeniami (10 kolejnych organizacji czasu wolnego w Czechach i 10 kolejnych organizacji czasu wolnego w Polsce zostanie zaproszonych do współpracy i wymiany doświadczeń). Weryfikacja: złożenie do 30.09.2021 r. 20 listów intencyjnych o przystąpieniu do sieci C.L.O.W.N.

Cele szczegółowe:

  • 1. Zorganizowane zostaną 3 warsztaty dla nauczycieli. W każdych warsztatach weźmie udział 14 uczestników (7 z CZ i 7 z PL, instruktor prowadzący i tłumacz). 2 warsztaty odbędą się w Czechach i 1 w Polsce. Weryfikacja: złożenie do 30.09.2021 r. 3 list obecności i protokołów ze spotkań facylitowanych.
  • 2. Zostaną zorganizowane 1 czesko-polskie warsztaty pilotażowe dla dzieci w Republice Czeskiej. Weryfikacja: złożenie do 31.08.2021 r. listy obecności, zdjęć, ewidencji księgowej.
  • 3. Zostaną zorganizowane 1 czesko-polskie warsztaty pilotażowe dla młodzieży w Republice Czeskiej. Weryfikacja: złożenie do 31.08.2021 r. listy obecności, zdjęć, ewidencji księgowej.
  • 4. Wspólne pomysły na PR projektu

Wszystkie cele szczegółowe mają na celu stworzenie i uruchomienie działalności sieci C.L.O.W.N. Celem projektu jest zebranie w drodze warsztatów i spotkań facylitowanych danych i materiałów na temat tego, jak kto w nowej erze rozpoczął pracę, jakie pytania powstają na tej bazie dla organizacji, jakie problemy należy rozwiązać w pierwszej kolejności. Projekt jest bardzo ważną analizą i wkładem do dalszych działań w ramach sieci, którą chcemy wspólnie rozwijać w ramach dużego czesko-polskiego projektu C.L.O.W.N. finansowanego z programu INTEREG V-A., w którym wszyscy inicjatorzy pomysłu, Motyčkovic klika z.s. oraz BOK-MCC Bolesławiec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Publiczna Biblioteka Miejska – Centrum Wiedzy Bolesławiec, zostaną partnerami finansowymi projektu.