MOTYČKOVIC KLIKA Z.S. – vedoucí partner

Klika je rozmanitý prostor, který nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií. Nejvíce je však zaměřen na osobnostní rozvoj dětí, jejich potenciálu, talentu, dovedností a zájmů. Klika je místo, kde jsou děti šťastné.

Člověk se vyvíjí celý život, neustále a pořád. Nejsme stejní dnes jako včera, lišíme se od včerejška tím, co jsme prožili a jaké zkušenosti jsme udělali a hlavně, jak jsme se k tomu, co jsme zažili, postavili. Naše lidská „kvalifikace“ se NIKDY neuzavírá.

Pokud je tedy lidským životním cílem BÝT ŠŤASTNÝ, je třeba se znát a vědět, jaké jsou moje limity a hranice, je třeba znát své pocity a odhadnout své reakce, abych se mohl pouštět do věcí, které mě naplňují a baví a dělal je rád nejen za peníze.

Proto je dobré vědět a znát své talenty, dovednosti, zájmy, takzvaně znát sám sebe. V dospělosti tomu říkáme Osobnostní rozvoj, na jehož cestu se vydáváme dobrovolně v okamžiku, kdy chceme řešit svůj život a posunout se dál nebo úplně jinam – hledáme se!

Ale co kdybychom se tohle naučili už v dětství – znát sám sebe, vědět a pojmenovat, co je mi a co není příjemné, znát své talenty a umět pojmenovat a oddělit své emoce? Co kdybychom tuto fázi hledání už měli za sebou nebo bychom už znali a uměli používat nástroje, které vedou k našemu sebepoznání či rozklíčování naší situace? Znali bychom SEBE, uměli bychom pracovat s chybou a věděli bychom, že je LEPŠÍ ROZVÍJET TALENT než věnovat mnoho energie tomu, co nám nejde, aby to bylo pro společnost přijatelné.

Myslíme, že štěstí by v tomto případě bylo více hmatatelné. Štěstí máme uvnitř a pokud si jej neuvědomujeme, protože všechno MÁME hned, tak se neučíme trpělivostí a laskavostí. Když máme všechno hned, jeví se ŠTĚSTÍ jako něco prázdného.

Pojďte s námi roztočit kliku zážitků a objevů. Jsme hybnou silou i klikou flašinetu, jsme v každých dveřích, které vedou za dobrodružstvím, jsme Klikaři, protože děláme práci, která nás baví.

A co od nás můžete čekat?

  • Individuální přístup s ohledem na potřeby a věk vašich dětí
  • Klidné a bezpečné prostředí na úpatí Jizerských vrchů
  • Učení skrze prožitky a vlastní zkušenosti
  • Netradiční zážitky nejen v rámci návštěvy smyslové místnosti a dalších programů Motyčkovic kliky
  • Kreativní a hravé přístupy k činnostem s dětmi

Motyčkovic klika je hlavním organizátorem projektu. Je iniciátorem myšlenky a všech aktivit, které obohatí všechny zúčastněné.


DDM SMETANKA Nový Bor – partner projektu

DDM Smetanka je školským zařízením. Nabízí zájmové činnosti a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Pořádá různorodě zaměřené zájmové kroužky, tábory, sportovní turnaje a akce pro širokou veřejnost. Organizuje jazykové, vzdělávací i výtvarné kurzy.

Uplatňuje princip neformálního vzdělávání. Podporuje sportování v duchu fair play. Před soutěžním drilem dává přednost budování týmového ducha a pozitivního pocitu ze sportování. V humanitně zaměřených aktivitách rozvíjí kreativitu a rozšiřuje všeobecný rozhled.

Smetanka je otevřeným prostorem, který vítá názory a myšlenky svých návštěvníků. Jak podtrhuje logo Smetanky, čerpá z kořenů a stále hledá nové směry, postupy, náměty i příležitosti. Zaměřuje se na prevenci civilizačních hrozeb a podporuje ekologické projekty a programy.

DDM Smetanka je nefinančním partnerem projektu. Zapojení této organizace ukazuje na důležitost znalosti práce v on line a touze po změně.


KULTURNÍ ŠUM, z.s. – partner projektu

.. jsme nezisková organizace dětí a mládeže působící v České Lípě. Nabízíme pravidelné volnočasové aktivity (kroužky, dílny), příležitostné akce pro neorganizované děti a mládež + veřejnost, víkendové i delší pobyty (tábory) se zaměřením na divadlo, výtvarnou činnost, turistiku, sport, historický šerm. Vytváříme kulturní vyžití pro aktivní spoluobčany a zapojujeme mládež do společných projektů a činnosti sdružení.


BOK BOLESLAWIEC – polský partner projektu

„ Kultura vytváří lidi, lidé vytvářejí kulturu “ je mottem kulturního centra Bolesławiec – Mezinárodního centra keramiky

Kulturní centrum Bolesławiec je místní vládní organizace, veřejná kulturní instituce, jejímž zakládajícím orgánem je Bolesławiec City Commune. Dne 25. listopadu 2009 městská rada Bolesławiec usnesením č. XLV / 370/09 změnila název a udělila nový statut. Od ledna 2010 nese zařízení název Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Mezinárodní centrum keramiky.

BOK je významným kulturním centrem v Dolním Slezsku. Realizuje rozsáhlé kulturní aktivity a jeho činnosti vedou k rozvoji a podpoře umělecké tvořivosti v mnoha oblastech. BOK si váží folklóru a národních tradic. Realizuje projekty kulturního a uměleckého vzdělávání v Polsku i v zahraničí. Působí jako impresario a zabývá se organizací, prezentací a propagací zajímavých a inovativních kulturních akcí. U nás v BOKU věříme v rozvoj kultury jako nejdůležitější sféry našeho života. Přikláníme se k současnému umění a propagujeme nové trendy v kultuře. Zaměřujeme se na lidskou činnost.

2. července 1973 byla dána do užívání budova kinosálu – divadla, do kterého se vešlo 450 lidí. V té době bylo v novém kině hlediště, jeviště, zadní místnost a sál, kde se pořádaly výstavy. V roce 1981 už byla v Bolesławieci 3 kina: „Fórum“, „Orzeł“ a „Venuše“.

Další důležitou událostí v historii střediska bylo zahájení činnosti klubu „Pegaz“ v roce 1976. Bylo to místo setkávání mladých lidí, kde se také pořádaly hry, diskotéky a koncerty. Právě v „ Pegazu“ začala kapela „Obstawa President“ .

Od května 1977 se cyklická událost „Jarní Bolesławiec“ stala kulturní tradicí . V roce 1978 byl založen Městský instruktorský klub , který měl za úkol společně plánovat a organizovat městské kulturní akce.

13. prosince 1981 vyhlášení stanného práva mělo za následek dočasné pozastavení venkovních aktivit BOK. Nechyběly žádné hromadné akce a zaměstnanci se zaměřovali na různé formy klubové práce, pořádaly se přednášky, pořádaly se výstavy, nechyběly ani zájmové sekce a výtvarné dílny. BOK byla jedinou kulturní institucí, jejíž činnost nebyla pozastavena. I přes mnoho protivenství a ovládání se instruktoři nevzdávali a neustále nabádali obyvatele k aktivitě. Klub Pegaz se stal místem setkávání mladých, ambiciózních lidí. Byl to začátek dobrovolnictví v naší instituci.

31. prosince 1982 bylo stanné právo pozastaveno a 22. července 1983. Průlom ve vývoji však nastal v devadesátých letech. Z kultury se stal „komerční produkt“, který musel sledovat politické změny. V té době vznikla v sídle BOK Místní televize . Právě zde byly implementovány první programy. V galerii byla představena díla vynikajících umělců. Mnoho slavných osobností bylo hostil v části „Zajímavosti“ programu , vč. Fr. Prof. Józef Tischner, Andrzej Szczypiorski a prof. Maria Szyszkowska . Propagována byla Keramika a sochařství pod širým nebem a Sochařství mládeže pod širým nebem . Byl realizován program „Podpora mladých lidí“kde talentovaní obyvatelé mohli předvést svůj talent. Devadesátá léta se dočkala i známého „Blues nad Bobrem“. Počátek 21. století je neustálým rozvojem BOK. Bylo vytvořeno mnoho projektů financovaných ministerstvem kultury, národního dědictví, maršálovým úřadem Dolnoslezského vojvodství a městskou komunou Bolesławiec. Mezi dokončené projekty patří workshopy a recenze amatérských divadel, dále výstavy fotografií s názvem „Open Art. Przestrzeń“, Projekt HIP – HOP, což je prezentace a recenze moderních forem tance, Polština pro mládež – Česká keramika – Sochařský open air, Festival Balkánu Kultura – v současné době transformována na Festival kultury PoludniowoSłowiańskiej, Festival předškolní kultury, recenze hudebních kapel „Rock Block in Bok“, prázdninové integrační aktivity „Hledání sebe sama“…

BOK je finančním partnerem projektu a jeden z workshopů se konal právě v Kine Orzel v Boleslawci.


BIBLIOTEKA BOLESLAWIEC – partner projektu

Knihovna byla založena 27. listopadu 1945 jako první knihovna v Bolesławiec a třetí v Dolním Slezsku.

V roce 1995 – u příležitosti 50. výročí – dostala jméno po Cypriánovi Kamilovi Norwidovi. Předchozí sídlo, v budově na ul. Sądowa 8, byla obsazena od roku 1993. Byla v ní půjčovna, čítárna, oddělení pro děti a mládež, fonografické oddělení s mluvenou knihou a galerie „Format“.

Jediná pobočka ve městě se nachází na ulici Staroszkolna. Sbírky – celkem – dosahují 150 000 svazků a počet čtenářů se pohybuje kolem 8 000. V roce 2018 prošla knihovna organizačními změnami. Díky vedení města a spolufinancování z Regionálního operačního programu Dolnoslezského vojvodství 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, získala knihovna nové sídlo.

Od 15. října 2018 jako Městská veřejná knihovna ze dne Cyprian Kamil Norwid – Centrum znalostí v Bolesławiec, se nachází na ul. Bartosza Głowacki 5. Podmínky knihovny a rozsah služeb se výrazně zvýšily. Nádherné interiéry, moderní vybavení a multimediální zóna vás zvou k návštěvě

Projekt s názvem „Centrum Wiedzy – adaptace prostor bývalého obchodního domu pro veřejné účely v Bolesławiec“ zahrnovala obnovu a adaptaci degradované budovy bývalého obchodního domu na ul. Głowackiego 5, aby získala nové sociální funkce: kulturní, vzdělávací a informační. Projekt má také přispět k aktivizaci a integraci obyvatel, čelit fenoménu sociálního a digitálního vyloučení.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Dolnoslezského vojvodství 2014-2020. Celková hodnota úkolu – 14 872 718,72 PLN, včetně spolufinancování v rámci ROP WD 2014-2020 – 6 518 852,31 PLN.

V důsledku projektu bylo v přízemí budovy vytvořeno multifunkční, multimediální „Centrum znalostí“, které bylo vybaveno interaktivními instalacemi pro děti a mládež, jako je „učení hrou“ a pro dospělé / interaktivní stoly a obrazovky, interaktivní podlaha s projektorem, multimediální prezentace /

Biblioteka Boleslawiec je aktivním účastníkem i partnerem v projektu. Její zaměstnanci a vedení mělo veliký zájem na propojování do on line prostoru.