KDY: pondělí 2. 9. 2021 – úterý 3. 9. 2021
KDE: CIK Boleslawiec, Chopina
JAK: praktickými a zajímavými aktivitami s aktivním zapojením účastníků sítě

CO SI VZÍT S SEBOU?:

  • OTEVŘENOU MYSL
  • CHUŤ SDÍLET
  • CHUŤ SE NAUČIT NĚCO NOVÉHO

OBSAH WORKSHOPU:

– Nejlepší učení je praxe
– Technické možnosti – typy a náměty
– Příklady dobré praxe
– Východiska – co můžeme dělat

PONDĚLÍ 2. 9. 2021

9:00 – 10:30Motyčkovic klika z.s. – seznámení s projektem a tématem workshopu – představení účastníků
11:00 – 12:00Motyčkovic klika z.s. – jak se vým vedlo v létě, zkušenosti a sdílení
13:00 – 14:00Motyčkovic klika z.s. –
14:30 – 16:00Pohled do světa online – aplikace, zoom, google a jiné
16:15 – 17:15Diskuze, náměty, reflexe účastníků

ÚTERÝ 3. 9. 2021

9:00 – 9:15Motyčkovic klika z.s. – témata dnešního dne
9:15 – 10:45Jak v online na aktivity pro rodinu – příklady dobré praxe
11:15– 12:45Jak v online na tvoření – příklady dobré praxe
13:45 – 15:15Motyčkovic klika z.s. – LearningApps a další platformy
15:45 – 16:45Diskuze, náměty, reflexe účastníků

A jak to všechno dopadlo?

Dne 2. 9. 2021 od 10:00 do 16:00 hodin proběhlo další setkání zástupců zapojených organizací do projektu – Vznik sítě C.L.O.W.N., který se zabývá propojením a zjištěním problémů a potíží s on line výukou kreativních předmětů. Z důvodu rozvolnění vládních opatření se toto setkání mohlo uskutečnit za osobní přítomnosti všech účastníků, kteří mají o účast v projektu zájem, aby obohatili svoji činnost a mohli využít on line platformu k rozvoji vlastních aktivit. Tento praktický workshop se konal v Polsku – v Boleslawieckém CIKu. Přeshraničního setkání se účastnilo minimálně 8 účastníků – pedagogů, lektorů, animátorů – z každé zapojené země (z Česka, Polska i Německa) Prezenční listina se jmény účastníků je přílohou této zprávy. 

Přítomné účastníky přivítala jménem CIKu Urshula Frasciak Matyjewicz za Polskou stranu a Věra Motyčková, předsedkyně sdružení Motyčkovic klika za Českou stranu. Účastníky seznámily s jeho průběhem, obsahem i časovým harmonogramem. 

Oba dny byly velmi nabité. Z každé země prezentovali své náměty a nápady na práci v on linu minimálně dva facilitátoři. O workshop byl velký zájem, a tak přišli i další účastníci, které téma zajímalo. 

Cílem tohoto workshopu bylo: 

– poznat další možnosti práce v on linu 
– praktické ukázky z programovatelných a použitelných aplikací pro volný čas – praktické vyzkoušení tvoření, které v on line nejde dělat – společná práce – ukázka práce s FB skupinou a tvoření bussiness plánu a webinářů přímo na Fb – ukázky práce v programech Quizzes a Kahoot! 
– ukázky práce v terénu a s veřejností 
– navázání další spolupráce – čím se můžeme obohatit 

Během prvního dopoledne jsme plynně navázali na předcházející workshop. Účastníci se znali, a tak bylo mnohem jednodušší vklouznout do prezentační nálady. 

Nejprve jsme shlédli prezentaci lektorů z DDM Smetanka, kteří nám ukázali, jak se prakticky dokázali naladit na nastalou situaci. Jejich prezentace byla zaměřena na netradiční činnost DDM v době Covidu a umění zapojit nejen stálé účastníky kroužků, ale i širokou veřejnost. Seznámili nás s úskalími, s tím, co se podařilo a jakým způsobem budou některé zjištěné skutečnosti aplikovat do běžného chodu organizace. 

Po krátké přestávce jsme měli možnost vyslechnout si úskalí práce ekologické organizace z německého Neukirchu, která se potýkala s velkým nezájmem o zapojení do on linu, vzhledem k tomu, že technické možnosti organizace a znalosti vedení byly velmi omezené. Nicméně nám ukázaly v prezentaci výtvarné sáčky, které za mírnou úplatu prodávali, a o které byl zájem. 

Po obědě jsme si společně zatančili některé z tanců, které měly úspěch u všech účastníků dětských i studentských workshopů a naladili jsme se na další představení prací v on linu. 

Další přispěvatelkou byla paní učitelka Tereza Pawlik z Boleslawce, která učí na prvním stupni a společně jsme mohli vyposlechnout úskalí i výhody on linu pro pedagožku I. stupně. Podělila se s námi o technické a praktické náměty, představila svoje činnosti a vyzdvihla, co všechno pro ni v on linu bylo přínosem.

Vzhledem k velké a bohaté diskuzi se v tomto di už na nikoho dalšího již nedostalo. Společně jsme se po workshopu vydali na komentovanou prohlídku města Boleslawiec, na návštěvu muzea keramiky a na společnou diskuzi nad tématy, které nás zajímaly. 

Druhý den byl zahájen opět praktickými přednáškami dvou lektorek z praxe – paní Barboru Kuhne z Německa a Matějem Bereckei z Motyčkovic kliky z.s. Paní Barbora potvrdila úskalí při on line setkávání s dětmi – nezájem rodičů se zapojit, neochota přispívat finanční částkou, spíše se nechat bavit, než se aktivně zapojit. Z tohoto důvodu jsme si dopoledne vyzkoušeli praktické ukázky tvoření na vlastní kůži a všichni účastníci si potom domů odvezli milé, vlastnoručně vyrobené, suvenýry. 

Na praktickou část navazoval svým příspěvkem Matěj Bereckei, který účastníkům předvedl názorné programování aplikace pro děti – jak se to dělá, kde hledá a vytvořil přímo na místě pro všechny aplikaci vícejazyčnou. 

V odpoledních hodinách potom všichni společně měli možnost zhlédnout praktické ukázky tvorby pro děti v on line prostředí, které již realizovala Motyčkovic klika z.s. A o práci s facebookovou skupinou nám přijela z česka na pomoc paní Irena Vohlídková, která nám přímo na svém profilu ukázala, že sociální sítě mohou být zajímavým společníkem v práci s vlastní cílovou skupinou. Po ní přišla paní učitelka Karolina Jarzabek, která učí matematiku a chemii na polském gymnáziu a pracuje tedy se staršími dětmi. Předvedla nám ukázky své on line výuky na aplikaci Kahoot! a Quizzes, kde se studenti aktivně zapojovali do připravených aktivit. Na druhou stranu poukázala i na úskalí této výuky, kdy osobní kontakt byl jedním z prvních. Závěrem proběhla společná reflexe a manažerka společně s hostitelkou všem poděkovaly za příspěvky a vyhodnotily krátkou anketu s dalším termínem setkání, tentokráte již závěrečným, které by se mělo uskutečnit opět prezenčně, a to 16. – 17. září 2021 v opět v Motyčkovic klice v Liberci. Všichni členové platformy obdrží pozvánku.

ZREALIZOVÁNO