CO SI VZÍT S SEBOU?:

  • OTEVŘENOU MYSL
  • CHUŤ SDÍLET
  • CHUŤ SE NAUČIT NĚCO NOVÉHO

OBSAH WORKSHOPU:

– Nejlepší učení je praxe
– Technické možnosti – typy a náměty
– Příklady dobré praxe
– Východiska – co můžeme dělat

ČTVRTEK 16. 9. 2021

9:00 – 10:30Motyčkovic klika z.s. – seznámení s tématem workshopu – představení facilitátorů
11:00 – 12:00Motyčkovic klika z.s. – práce v on line
13:00 – 14:00Motyčkovic klika z.s. – praktické ukázky
14:30 – 16:00Pohled do světa online – aplikace, zoom, google a jiné
16:15 – 17:15Diskuze, náměty, reflexe účastníků

PÁTEK 17. 9. 2021

9:00 – 9:15Motyčkovic klika z.s. – témata dnešního dne
9:15 – 10:45Facebook a stream
11:15– 12:45Práce v on line převedená do 3D prostoru
13:45 – 15:15Motyčkovic klika z.s. – závěrečná reflexe
15:45 – 16:45Diskuze, náměty, reflexe účastníků

A jak to všechno dopadlo?

Dne 16. 9. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin proběhlo další setkání zástupců zapojených organizací do projektu – Vznik sítě C.L.O.W.N., který se zabývá propojením a zjištěním problémů a potíží s in line výukou kreativních předmětů. Z důvodu rozvolnění vládních opatření se toto setkání mohlo uskutečnit za osobní přítomnosti všech účastníků, kteří mají o účast v projektu zájem, aby obohatili svoji činnost a mohli využít on line platformu k rozvoji vlastních aktivit. Přeshraničního setkání se účastnilo 8 účastníků – pedagogů, lektorů, animátorů – z každé zapojené země (z Česka, Polska i Německa)

Toto dvoudenní setkání bylo v tomto projektu závěrečné a na účastníky čekaly nejen zajímavé aktivity a praktické ukázky, ale i důležité zhodnocení, závěrečná reflexe a možná návaznost mezi zapojenými organizacemi formou společných aktivit a sdílení toho, co právě která organizace dělá. Přítomné účastníky přivítala Věra Motyčková, předsedkyně sdružení Motyčkovic klika, která je iniciátorkou a manažerkou projektu. Účastníky seznámila s jeho průběhem, časovým harmonogramem i náplní workshopu. 

Cílem tohoto workshopu bylo: 

– praktická ukázka improvizačních technik a prezentace, jak na to v online prostředí
– jak vytvořit vlastní platformu pro komunikaci se svými klienty případně dětmi –
– praktická ukázka živého streamu na facebookové stránky i na youtube
– vyhodnocení projektu, obsahu jednotlivých prezentací a jejich dalšího zapojení v běžné práci s dětmi

Během prvního dopoledne proběhlo seznámení s obsahem a časovým harmonogramem workshopu. Došlo ke zhodnocení proběhlých pilotních workshopů pro děti během léta.

A jako první nám přišla prakticky ukázat Kateřina Burešová práci na platformě ZOOM, kde se společně se svými kolegy scházeli na praktických trénincích divadelní improvizace. Potom nám ukázala, jak probíhá takový trénink bez onlinu, abychom si vyzkoušeli, jak těžký je to oříšek.

Po ní přišel na řadu skautský vedoucí ZIP – Ondřej Petrovský, který nám pověděl o své zkušenosti s onlinem ve skautingu. Jak se s touto situací popasovali, co jim nefungovalo a co naopak velmi. Prezentoval nám vytvořenou sociální platformu pro děti z jejich skautského oddílu v aplikaci Diskord.

Nakonec jsme se společně ještě věnovali aplikaci Genially, o které nám přišla říci Kasha Matoryn. Navázali jsme na přednášky z Polska, které jsme nestihli pro velký zájem uskutečnit tam. Po krátké reflexi se zahraniční účastníci odebrali ubytovat. Večer jsme se opět sešli k neformální diskuzi v Motyčkovic klice, kde jsme probírali současnou situaci ve školství a ve volnočasových aktivitách.

Druhý den byl zahájen praktickou ukázkou živého streamu Zdeňkem Motyčkou, který je zvukařem v kulturním zařízení Lidové sady. Předvedl nám prakticky, jak Ize streamovat na youtubu i na facebooku pomocí streamovacích programů. Tyto praktické ukázky měly velmi pozitivní ohlas u všech zúčastněných, protože nejvíce potíží jsou v technice a pan Motyčka nám ukázal, jak jim lze předcházet. 

Odpoledne skupina společně začala relaxací a naladěním na další společnou práci. Rekapitulaci všech aktivit a společným vyzkoušením aktivit, které jsme s dětmi hráli naživo a daly by se hrát i online před obrazovkou počítače.

Dále jsme věnovali předvedení vznikající platformy www.clownnet.eu, její funkce a náplni, která se připravuje. Dále potom dotazníku pro všechny účastníky, který bude sloužit jako podklad pro výstup z projektu a také informace o FB stránce SÍŤ/SIEĆ/NETZWERK – C.L.O.W.N., kde zůstávají všichni účastníci v kontaktu. 

Konečně na úplný závěr měli účastníci vybrat, které z přednášek byly pro ně nejpřínosnější a formou praktické aktivity měli vybrat. Ukázalo se, že vše jim bylo k užitku a programy, aplikace i různé platformy budou i nadále využívat nebo se s nimi učit, aby se ve své práci posunuli kupředu. Účastníci se loučili s úsměvem, ale i s určitou lítostí, že něco milého končí. Nicméně jsme navázali přátelství i spolupráci a budeme na vše navazovat. Se všemi se nakonec rozloučily všechny koordinátorky za partnerské země a všichni se rozjeli domů.

ZREALIZOVÁNO